icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Veiligheid

Bij Visser & Smit Hanab besteden we extra aandacht aan veiligheidsbewustzijn en gedrag. We werken veilig of we werken niet!

Veilig aan het werk bij Visser & Smit Hanab

Wij zijn als Visser & Smit Hanab een onderdeel van VolkerWessels. Samen met de andere VolkerWessels ondernemingen werken wij samen aan de verbetering van de volgende uitgangspunten:

  • Bij VolkerWessels beleven we veiligheid intrinsiek door inzet van het WAVE-programma en hanteren we het WAVE-programma ter verandering van ons (veiligheid)gedrag;
  • We werken aan een stevige (proactieve) veiligheidscultuur in onze ondernemingen, projecten en onze supply chain;
  • We verbeteren onze veiligheidsprestaties op basis van analyses;
  • We ontwikkelen een WAVE-platform met digitale toepassingen die de efficiency vergroot en administratieve handelingen beperkt;
  • We creëren op kennisgebied een level playing field door het inzetten van reeds bestaande en nieuw te ontwikkelen veiligheidsopleidingen;
  • We leren continu van (bijna)ongevallen en best-practises.

Veiligheid op het project

Het project Boomgaardsstraat brengt ook enkele project specifieke punten met zich mee waar we aandacht besteden aan de veiligheids -en gezondheidsaspecten.

Verontreinigde grond

Binnen het project komen we op een aantal plaatsen verontreinigde grond tegen. Als er wordt gesproken over verontreinigde grond wordt hier onderscheid gemaakt in Arbo verontreiniging volgens CROW400 en Milieu verontreiniging volgens BRL7000.

Wij als Visser & Smit Hanab zijn gecertificeerd BRL7000 aannemer en geschoold op het gebied van de CROW400 maatregelen. Wij hebben zeer veel ervaring in het werken in de verontreinigde grond en de daarbij behorende veiligheid -en gezondheidsplannen. De maatregelen dit in deze plannen beschreven worden hebben tot doel om mens en milieu te beschermen. Dit alles onder toeziend oog van onze HVK-er. (Hoger Veiligheidskundige) Waar nodig huren wij gecertificeerde onderaannemingen in om ons bij deze werkzaamheden te ondersteunen.

Werkzaamheden rondom de RET en nabij water

Voor deze werkzaamheden zetten wij intern een TRA (taak risico analyse) op en delen deze met het betrokken personeel. Een TRA omschrijft welke risico’s erbij de geplande werkzaamheden zijn en welke beheersmaatregelen noodzakelijk zijn om onze mensen te beschermen.

Coronamaatregelen

Visser & Smit Hanab heeft aan aantal protocollen opgesteld die gericht zijn op de coronamaatregelen. Deze protocollen en bijbehorende maatregelen worden vanzelfsprekend nageleefd. Wanneer nodig zullen deze protocollen worden aangepast tijdens de uitvoeringswerkzaamheden afhankelijk van de uitspraken en adviezen van het RIVM en het beleid van VolkerWessels ondernemingen.